Vitajte na stránke spoločnosti Cenekon

Pri zmene názvu pôvodnej spoločnosti Cenekon, a. s., ktorá na stavebnom trhu v oblasti ekonomiky stavebníctva pôsobila od r. 1990 vznikla nová spoločnosť s rovnomenným názvom CENEKON, a.s. ako súčasť skupiny KROS a.s., ktorá vyvíja databázu prác a materiálov do programu CENKROS 4.

Odborní pracovníci ktorí dlhoročne vytvárali originálnu databázu CENEKON a pôsobili vo firme, sa i dnes aktívne podieľajú na formovaní oceňovacích nástrojov v stavebníctve. Našim cieľom je na základe intenzívnej spolupráce s firmou KROS a.s., zákazníkmi a dotknutými orgánmi vyvíjať moderné riešenia pre oceňovanie stavebných prác.