Cenníky 2013

NOVÉ CENNÍKY STAVEBNÝCH PRÁC PRE DRUHÝ POLROK 2013

 

elektronické vydanie v tvare "PDF"

CENNÍKY TSKP OBJEDNAŤ TU

CENNÍKY TSP OBJEDNAŤ TU
 

dovoľujeme si Vám ponúknuť:

Nové cenníky stavebných prác v cenovej úrovni druhého polroku 2013, ktoré sú oproti CÚ 2012 doplnené o cca 8000 nových a 4000 prepracovaných položiek. Databáza materiálov je doplnená o približne 7000 nových materiálov. Výrazne boli doplnené a prepracované najmä cenníky:

BEŽNÉ STAVEBNÉ PRÁCE ELEKTROMONTÁŽE-SILNOPRÚD VZDUCHOTECHNIKA
TEPELNÉ IZOLÁCIE A HYDROIZOLÁCIE DIAĽKOVÉ VODOVODY A KANALIZÁCIE
NÁTERY TESÁRSKE A KLAMPIARSKE KONŠTRUKCIE TVRDÉ KRYTINY