Odhad hodnoty nehnuteľnosti

Odvetvie sa zameriava na stanovenie východiskovej, technickej a všeobecnej hodnoty nehnuteľností, stanovenie všeobecnej hodnoty práv a záväzkov viaznucich na nehnuteľnostiach, stanovenie všeobecnej hodnoty nájomného a stanovenie výšky škody. (Inštrukcia 7/2009 o organizácii a riadení znaleckej, tlmočníckej a prekladateľskej činnosti). 

Znalecké posudky môžete využiť pri: 

 • Kúpe alebo predaji nehnuteľností 
 • Dražbe
 • Iné 

 

Realizujeme znalecké posudky na: 

 • Priemyselné haly a objekty 
 • Bytové a polyfunkčné domy 
 • Administratívne budovy 
 • Historické budovy 
 • Byty 
 • Pozemky 

 

Na vypracovanie znaleckého posudku v tomto odvetví potrebujeme od vás: 

 • List vlastníctva (stačí aj verzia z katasterportal.sk) 
 • Kópiu katastrálnej mapy (stačí aj verzia z katasterportal.sk) 
 • Doklad o veku budovy/stavby 
 • Doklad o nadobudnutí 
 • Nájomné zmluvy (ak existujú) 
 • Projektovú dokumentáciu 
 • Výkaz výmer alebo rozpočet k predmetnej stavbe