TSP – 01
Zemné práce

Cenník obsahuje smerné orientačné ceny pre zemné práce na stavebných objektoch. Je členený na spoločné zemné práce, zemné práce pre inžinierské objekty, zemné práce pre vodné stavby a kamenisté hrádze, lesnícke a sadovnícke a meliorizačné práce, elektrorozvody a tunely.

Položky tohto cenníka nájdete v programe CENKROS 4

Obsah cenníka: 01 - Zemné práce
 • 01A1 Zemné práce – všeobecné
  • 01 (11) prípravné práce
  • 02 (12) odkopávky a prekopávky
  • 03 (13) hĺbené vykopávky
  • 04 (17) konštrukcie z hornín
  • 06 (16) premiestnenie
  • 07 (15) paženie resp.zaistenie výrubu v podzemí
  • 08 (18) povrchové úpravy terénu
  • 09 pretláčanie potrubia
 • 01A2 Zemné práce – pre inžinierske stavby (okrem vodných)
  • 02 (12) odkopávky a prekopávky
  • 03 (13) hĺbené vykopávky
  • 04 (17) konštrukcie z hornín
  • 06 (16) premiestnenie
  • 08 (18) povrchové úpravy terénu
 • 01A3 Zemné práce – pre vodné stavby
  • 01 (11) prípravné práce
  • 02 (12) odkopávky a prekopávky
  • 03 (13) hĺbené vykopávky
  • 04 (17) konštrukcie z hornín
  • 06 (16) premiestnenie
  • 08 (18) povrchové úpravy terénu
 • 01A4 Zemné práce – pre kamenisté hrádze
  • 01 (11) prípravné práce
  • 02 (12) odkopávky a prekopávky
  • 03 (13) hĺbené vykopávky
  • 04 (17) konštrukcie z hornín
  • 06 (16) premiestnenie
 • 01B1 Zemné práce – pre sadovnícke a krajinárske úpravy
  • 01 (11) prípravné práce
  • 03 (13) hĺbené vykopávky
  • 04 (17) konštrukcie z hornín
  • 06 (16) premiestnenie
  • 08 (18) povrchové úpravy terénu
 • 01C1 Zemné práce – pre rekultivácie
  • 01 (11) prípravné práce
  • 02 (12) odkopávky a prekopávky
  • 03 (13) hĺbené vykopávky
  • 04 (17) konštrukcie z hornín
  • 06 (16) premiestnenie
  • 08 (18) povrchové úpravy terénu
 • 01C2 Zemné práce – pre rekultivácie – zalesňovanie a parkové úpravy
  • 01 (11) prípravné práce
  • 03 (13) hĺbené vykopávky
  • 08 (18) povrchové úpravy terénu
 • 01D1 Zemné práce – pre stavbu meliorácií
  • 01 (11) prípravné práce
  • 03 (13) hĺbené vykopávky
  • 08 (18) povrchové úpravy terénu
 • 01E1 Zemné práce – pre stavbu elektrorozvodov
  • 01 (11) prípravné práce
  • 02 (12) odkopávky a prekopávky
  • 03 (13) hĺbené vykopávky
  • 04 (17) konštrukcie z hornín
  • 05 (14) razenie tunelárske
  • 06 (16) premiestnenie
  • 07 (15) paženie resp.zaistenie výrubu v podzemí
  • 08 (18) povrchové úpravy terénu
  • 09 pretláčanie potrubia
 • 01F1 Zemné práce – pre stavbu štôlní
  • 01 (11) prípravné práce
  • 04 (17) konštrukcie z hornín
  • 05 (14) razenie tunelárske
  • 06 (16) premiestnenie
  • 07 (15) paženie resp.zaistenie výrubu v podzemí
 • 01F2 Zemné práce – pre stavbu tunelov
  • 01 (11) prípravné práce
  • 05 (14) razenie tunelárske
  • 06 (16) premiestnenie
  • 07 (15) paženie resp.zaistenie výrubu v podzemí
 • 01O1 Zemné práce – pre sadovnícke a krajinárske úpravy – údržba
  • 01 (11) prípravné práce
  • 08 (18) povrchové úpravy terénu
 • 01O2 Zemné práce – pre stavbu tunelov – rekonštrukcie
  • 03 (13) hĺbené vykopávky
  • 04 (17) konštrukcie z hornín
  • 05 (14) razenie tunelárske
  • 06 (16) premiestnenie
  • 07 (15) paženie resp.zaistenie výrubu v podzemí

Ďalšie cenníky