Znalci

Ing. Jozef Polášek

Ing. Jozef Polášek

Odvetvia: Odhad hodnoty stavebných prác, odhad hodnoty nehnuteľností

Znalec zodpovedný za znaleckú činnosť. Absolvoval STU v Bratislave a následne sa zamestnal ako rozpočtár v Doprastave. Následne ho zlákali do Hydrostavu, kde sa po krátkom čase stal vedúcim oddelenia. Má za sebou bohaté skúsenosti s odsúhlasovaním rozpočtov vodného diela Gabčíkovo, VD Selice a jadrovej elektrárne Mochovce. V roku 1990 nastúpil do spoločnosti Cenekon v ktorej bol spoločníkom a hlavným cenárom. Dnes je hlavným gestorom cenovej sústavy. Od roku 2006 je znalcom v dvoch odvetviach, kde využíva svoje bohaté celoživotné skúsenosti s cenami v stavebníctve. Jeho meno je spojené s veľkým množstvom posudkov v oblasti odhadu hodnoty stavebných prác aj štátnych expertíz.

Ing. Slavomír Ferenc

Ing. Slavomír Ferenc

Odvetvie: Odhad hodnoty nehnuteľností

Absolvoval STU v Košiciach. Po ukončení štúdia pracoval v rôznych veľkých firmách (Bardejovské pozemné stavby, ZIPP Bratislava, Opera, KONTI) ako rozpočtár, kalkulant a prípravár stavieb. Od roku 2010 je obchodným riaditeľom firmy KONTI. Popri svojej práci má osvedčenia na výkon stavebného dozoru a od roku 2007 je znalcom v odvetví odhad hodnoty nehnuteľností. Rukami mu prešli stovky zrealizovaných stavieb. Jeho prehľad situácie na stavebnom trhu, skúsenosti v oblasti prípravy rozpočtov a znalosti o možnostiach a cenách stavebných prác a materiálov sú nepochybne prínosom pri riešení znaleckých úkonov. 

Ing. Martin Šimkovich

Ing. Martin Šimkovich

Odvetvia: Odhad hodnoty stavebných prác

Je absolventom STU v Bratislave, kde vyštudoval projektovanie pozemných stavieb. Po ukončení univerzity pracoval v Cenekone ako rozpočtár a kalkulant pri vývoji cenníkových databáz, neskôr ako líder vývojového tímu. Dnes je súčasne výkonným riaditeľom spoločnosti, znalcom v odvetví odhadovania hodnoty  stavebných prác a súčasne aj certifikovaným lektorom odborných školení akreditovaných Ministerstvom školstva.

Databázy
TSKP
TSP
Novinky

Kontaktné informácie
CENEKON, a.s.
Einsteinova 3677/11
851 01 Bratislava
+421 (0)2 / 62 80 10 76
cenekon@cenekon.sk

Copyright 2022 CENEKON, a.s.