Znalecká organizácia

Znalecké posudky a expertízy v odvetviach odhad hodnoty stavebných prác a odhad hodnoty nehnuteľností sú popri tvorbe databáz cien stavebných prác a materiálov ďalšou dôležitou súčasťou nášho portfólia. Máme skúsený tím znalcov a odborníkov, ktorí sú v rámci cien v stavebníctve špičkou v odbore a sú dlhodobo etablovaní a známi v znaleckej a odbornej obci. Ich dlhoročné skúsenosti s kalkuláciami cien stavebných prác, materiálov a režijných nákladov sú istotou, že CENEKON vie zaujať stanovisko k akejkoľvek odbornej problematike v oblasti ekonomiky stavebníctva.

Neváhajte sa na nás obrátiť

S radosťou vám poskytneme rady a svoju súčinnosť pri riešení vášho problému. 

Databázy
TSKP
TSP
Novinky

Kontaktné informácie
CENEKON, a.s.
Einsteinova 3677/11
851 01 Bratislava
+421 (0)2 / 62 80 10 76
cenekon@cenekon.sk

Copyright 2022 CENEKON, a.s.