Znalecká organizácia

Znalecké posudky a expertízy v odvetviach odhad hodnoty stavebných prác a odhad hodnoty nehnuteľností sú popri tvorbe databáz cien stavebných prác a materiálov ďalšou dôležitou súčasťou nášho portfólia. Máme skúsený tím znalcov a odborníkov, ktorí sú v rámci cien v stavebníctve špičkou v odbore a sú dlhodobo etablovaní a známi v znaleckej a odbornej obci. Ich dlhoročné skúsenosti s kalkuláciami cien stavebných prác, materiálov a režijných nákladov sú istotou, že CENEKON vie zaujať stanovisko k akejkoľvek odbornej problematike v oblasti ekonomiky stavebníctva.

Neváhajte sa na nás obrátiť

S radosťou vám poskytneme rady a svoju súčinnosť pri riešení vášho problému.