Napíšte nám

Vážený zákazník,

radi by sme Vás informovali, že sa vyskytol technický problém a nedovoláte sa k nám – na odstránení chyby pracujeme.

V prípade potreby Vás poprosíme kontaktovať nás e-mailom.

 

Ďakujeme za pochopenie.

CENEKON, a.s.

Einsteinova 3677/11
851 01 Bratislava

+421 (0)2 / 62 80 10 92
cenekon@cenekon.sk

IČO: 52015661
DIČ: 2120863360
IČ DPH: SK2120863360

Ing. Jana Haderková

Zodpovedná vedúca

Ing. Jana Žarnovická

Architektka databázy
jana.zarnovicka@cenekon.sk
+ 421 (0)2 / 62 80 10 92

Ing. Richard Miške, PhD.

richard.miske@cenekon.sk

gestorstvo pre cenníky:
003 Lešenie – dočasné žeriavové konštrukcie
005 Sanácie objektov – špeciálne stavebné práce
006 Demolácie objektov
011 Bežné stavebné práce
012 Stavebné práce z prefabrikovaných dielcov
013 Búranie a podchytávanie konštrukcií
014 Opravy a údržba
761 Sklobetónové konštrukcie783 Nátery
784 Maľby a tapety

 

Ing. Matej Kyseľ

matej.kysel@cenekon.sk

Mobil: 0908 769 660 

gestorstvo pre cenníky:
001 Zemné práce
211 Mosty
221 Pozemné komunikácie a letiská
241 Železnice normálne a širokorozchodné
242 Mestské koľajové trate
254 Objekty podzemné – tunely
321 Hrádze a úpravy na tokoch – kanály
713 Izolácie tepelné
714 Akustické a protiotrasové
715 Izolácie proti chemickým vplyvom
763 Drevostavby a SDK
920 Energetik
921 Elektromontáže – silnoprúd
922 Montáže oznamovacích a signalizačných zariadení – slaboprúd
946 Zemné práce pri externých montážach

 

Ing. Jana Žarnovická

jana.zarnovicka@cenekon.sk

gestorstvo pre cenníky:
271 Diaľkové a prípojné vodovody a kanalizácie
721 Zdravotechnické inštalácie budov
731 Ústredné vykurovanie
769 Montáže vzduchotechnických zariadení
795 Lokálne vykurovanie
923 Montáže potrubí

 

Ing. Martin Gablík

martin.gablik@cenekon.sk

gestorstvo pre cenníky:
711 Izolácie proti vode a povlakové krytiny
760 Výplne otvorov
762 Tesárske konštrukcie
764 Klampiarske konštrukcie
765 Tvrdé krytiny
766 Stolárske konštrukcie
767 Kovové stavebné doplnkové konštrukcie (zámočník)
771 Podlahy z dlaždíc a keramické obklady
773 Podlahy terazzové a zo syntetických hmôt
775 Podlahy vlysové, parketové a povlakové
782 Dlažby a obklady z prírodného kameňa
787 Zasklievanie
943 Montáže oceľových konštrukcií

 

Ing. Renáta Manáková

renata.manakova@cenekon.sk

gestorstvo pre cenník:
925 Povrchová úprava strojov a zariadení

 

Radi uvítame Vaše návrhy, pripomienky a postrehy.
Ak v zozname chýba Vami požadovaný cenník, kontaktujte nás na cenekon@cenekon.sk.

 

Ing. Matej Kyseľ

matej.kysel@cenekon.sk, materialy@cenekon.sk

Mobil: 0908 769 660

Cenník materiálov, Materiály online

 

Ing. Renáta Manáková

renata.manakova@cenekon.sk, materialy@cenekon.sk
+421 (0)2 / 62 80 10 76
Mobil: 0908 769 641

Cenník materiálov, Materiály online

 

Ing. Barbora Culinková

barbora.culinkova@cenekon.sk, materialy@cenekon.sk
Tel: +421 (0)2 / 62 80 10 76
Mobil: 0908 769 641

Cenník materiálov, Materiály online

 

Tomáš Vavreček (brigádnik)

tomas.vavrecek@cenekon.sk, materialy@cenekon.sk
Tel: +421 (0)2 / 62 80 10 76
Mobil: 0908 769 641

Cenník materiálov, Materiály online

 

 

Ing. Jozef Klčo

jozef.klco@cenekon.sk