Cechy, Komory, Ústavy

Cech strechárov Slovenska

 

Cech strechárov Slovenska je dobrovoľné profesijné združenie živnostníkov a podnikateľov, medzi ktorých patria realizátori striech v profesiách klampiar, strechár/pokrývač, tesár a hydroizolatér, poprední výrobcovia a dodávatelia materiálov pre strechy, poprední odborníci a organizácie zaoberajúce sa vzdelávaním v oblasti striech a odborníci zaoberajúci sa problematikou strechy ako celku a jednej z najnáročnejších konštrukcií pozemného staviteľstva.

Cech podlahárov Slovenska

 

Cieľom cechu podlahárov je spolupracovať s architektmi, staviteľmi, generálnymi dodávateľmi stavieb a pod., napomáhať im a širokej spotrebiteľskej verejnosti orientovať sa na trhu podláh, podlahových krytín, aplikačných materiálov, užívaných technológií a pracovných postupov.

Cech vykurovania tepelnej techniky a inštalácií

 

CVTTi je profesijné združenie osôb a odborných firiem pôsobiacich v oblasti vykurovania, tepelnej techniky a inštalácií.     Je založené nadšencami z odboru, ktorým záleží na tom, aby sa dosiahla spokojnosť v radoch živnostníkov a zároveň bol spokojný zákazník, ktorý ocení dobrého odborníka a kvalitu.

Zväz spracovateľov dreva SR

 

Cieľom Zväzu je vykonávať činnosti v prospech odborných, hospodárskych, právnych a spoločenských záujmov svojich členov, zastupovať ich vo vzťahu k odborárom a ostatným zamestnávateľským zväzom, vláde, parlamentu, zväzom v zahraničí a iným právnickým a fyzickým osobám.