O nás

Hlavným predmetom našej činnosti je výroba, rozvíjanie a aktualizovanie databáz smerných orientačných cien stavebných prác pre programové prostredie CENKROS 4, vyvíjaného spoločnosťou KROS a.s. Odborní pracovníci, ktorí majú dlhoročné skúsenosti v cenotvorbe a kalkuláciách, sú špecializovaní na jednotlivé odvetvia a ako gestori jednotlivých cenníkov vytvárajú originálne databázy CENEKON.

Ďalšou našou dôležitou súčasťou je znalecká organizácia v stavebníctve pre odvetvia odhad hodnoty stavebných prác a odhad hodnoty nehnuteľností. Naši znalci majú dlhoročné skúsenosti s cenotvorbou v stavebníctve, a to nielen ako súčasť tímu, ktorý sa podieľa na tvorbe originálnej databázy CENEKON, ale aj priamo zo stavieb. 

K doplnkovým službám spoločnosti patrí poradenská a vzdelávacia činnosť v oblasti oceňovania stavebných prác, kalkulácií cien a tvorba rozpočtov na zákazku.

Databázy
TSKP
TSP
Novinky

Kontaktné informácie
CENEKON, a.s.
Einsteinova 3677/11
851 01 Bratislava
+421 (0)2 / 62 80 10 76
cenekon@cenekon.sk

Copyright 2022 CENEKON, a.s.