O nás

Hlavným predmetom našej činnosti je výroba, rozvíjanie a aktualizovanie databáz smerných orientačných cien stavebných prác pre programové prostredie CENKROS 4, vyvíjaného spoločnosťou KROS a.s. Odborní pracovníci, ktorí majú dlhoročné skúsenosti v cenotvorbe a kalkuláciách, sú špecializovaní na jednotlivé odvetvia a ako gestori jednotlivých cenníkov vytvárajú originálne databázy CENEKON.

K doplnkovým službám spoločnosti patrí poradenská a vzdelávacia činnosť v oblasti oceňovania stavebných prác, kalkulácií cien a tvorba rozpočtov na zákazku.