TSP – 00
Investičné náklady nezahrnuté v cenách

Popisovník prehľadne zhrňuje a definuje činnosti a náklady, ktoré súvisia s prípravou, projekčnou, inžinierskou a kompletačnou činnosťou. Členíme do súvisiacich celkov v tvare popisovníka, aby sme uľahčili a zjednoznačnili komunikáciu medzi obstarávateľom a zhotoviteľom.

Položky tohto cenníka nájdete v programe CENKROS 4

Obsah cenníka: 00 - Investičné náklady nezahrnuté v cenách

Ďalšie cenníky