TSP – 02
Práce špeciálneho zakladania

Cenník obsahuje smerné orientačné ceny pre špeciálne zakladanie objektov a zpevňovanie podložia.

Položky tohto cenníka nájdete v programe CENKROS 4
Obsah cenníka: 02 - Práce špeciálneho zakladania
 • 02A1 Práce špeciálneho zakladania – špeciálne zakladanie stavieb
  • 01 (21) zlepšovanie základovej pôdy
  • 02 (26) vrty
  • 03 (26) ryhy
  • 04 (22) pilóty
  • 05 (23) steny
  • 06 (28) spevňovanie hornín a konštrukcií
 • 02A2 Práce špeciálneho zakladania – zvláštne stavebné práce
  • 06 (28) spevňovanie hornín a konštrukcií
 • 02A3 Práce špeciálneho zakladania – pre stavbu štôlní a tunelov
  • 02 (26) vrty
  • 06 (28) spevňovanie hornín a konštrukcií
 • 02O1 Práce špeciálneho zakladania – pre rekonštrukciu tunelov
  • 06 (28) spevňovanie hornín a konštrukcií

Ďalšie cenníky