TSP – 03
Lešenárske práce

Cenník obsahuje smerné orientačné ceny pre dočasné stavebné konštrukcie. Je členený podľa jednotlivých druhov lešenia.

Položky tohto cenníka nájdete v programe CENKROS 4
Obsah cenníka: 03 - Lešenárske práce
 •  03A1 Lešenie – montáž
  • 01 (94) lešenie radové
  • 02 (94) lešenie vysunuté
  • 03 (94) lešenie pomocné
  • 04 (94) lešenie priestorové
  • 05 ochranné konštrukcie
  • 06 závesné lešenie
  • 07 hydraulická zdvíhacia plošina
 • 03A2 Lešenie – demontáž
  • 01 (94) lešenie radové
  • 02 (94) lešenie vysunuté
  • 04 (94) lešenie priestorové
  • 05 ochranné konštrukcie
  • 06 závesné lešenie
 • 03B1 Lešenie – stavby s jadrovo – energetickým zariadením
  • 04 (94) lešenie priestorové
 • 03C1 Lešenie – pre stavby vysokých komínov a dymových kanálov
  • 06 závesné lešenie

Ďalšie cenníky

Databázy
TSKP
TSP
Novinky

Kontaktné informácie
CENEKON, a.s.
Einsteinova 3677/11
851 01 Bratislava
+421 (0)2 / 62 80 10 76
cenekon@cenekon.sk

Copyright 2021 CENEKON, a.s.