TSP – 05
Búracie práce a demolácie

Cenník obsahuje smerné orientačné ceny stavebných prác pre ocenenie prác pri búracích prácach a demoláciach objektov pre pozemné a inžinierske stavby, vrátane dopravy vybúraných hmôt.

Položky tohto cenníka nájdete v programe CENKROS 4
Obsah cenníka: 05 - Búracie práce a demolácie
 • 05A1 Búracie práce a demolácie, časť búracie práce
  • 01 (96) búranie konštrukcií
  • 02 vybúranie konštrukcií a demontáže
  • 08 doprava vybúraných hmôt
  • 09 doplňujúce práce
 • 05A2 Búracie práce a demolácie, časť podchytávanie konštrukcií
  • 01 (96) búranie konštrukcií
 • 05B1 Búracie práce a demolácie, časť demolácie objektov
  • 03 odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií
  • 06 (98) demolácia objektov
  • 08 doprava vybúraných hmôt
  • 09 doplňujúce práce
 • 05C1 Búracie práce a demolácie, časť veže chlad. a odplynovače
  • 01 (96) búranie konštrukcií
  • 02 vybúranie konštrukcií a demontáže
  • 08 doprava vybúraných hmôt
 • 05C2 Búracie práce a demolácie, stavby s jadrovo-energetickým zariadením
  • 01 (96) búranie konštrukcií
 • 05C3 Búracie práce a demolácie, stavby vysokých komínov a dymových kanálov
  • 01 (96) búranie konštrukcií
  • 02 vybúranie konštrukcií a demontáže
 • 05D1 Búracie práce a demolácie, časť ploty
  • 02 vybúranie konštrukcií a demontáže
 • 05E1 Búracie práce a demolácie, časť mosty
  • 01 (96) búranie konštrukcií
  • 02 vybúranie konštrukcií a demontáže
  • 08 doprava vybúraných hmôt
  • 09 doplňujúce práce
 • 05F1 Búracie práce a demolácie, časť cesty
  • 03 odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií
  • 08 doprava vybúraných hmôt
  • 09 doplňujúce práce
 • 05G1 Búracie práce a demolácie, časť železničný zvršok
  • 01 (96) búranie konštrukcií
  • 03 odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií
  • 05 odstránenie, búranie a demontáže na železniciach
  • 08 doprava vybúraných hmôt
 • 05G2 Búracie práce a demolácie, časť železničný zvršok mestských kolají
  • 02 vybúranie konštrukcií a demontáže
  • 03 odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií
  • 05 odstránenie, búranie a demontáže na železniciach
  • 08 doprava vybúraných hmôt
 • 05H1 Búracie práce a demolácie, časť hydromeliorácie
  • 04 odstránenie konštrukcií vodných korýt a vo vodných tokoch
  • 08 doprava vybúraných hmôt
 • 05H2 Búracie práce a demolácie, časť vodné stavby
  • 01 (96) búranie konštrukcií
  • 04 odstránenie konštrukcií vodných korýt a vo vodných tokoch
  • 08 doprava vybúraných hmôt
 • 05I1 Búracie práce a demolácie, časť štôlne a tunely
  • 01 (96) búranie konštrukcií
 • 05J1 Búracie práce a demolácie, časť povlakové krytiny
  • 01 (96) búranie konštrukcií
  • 02 vybúranie konštrukcií a demontáže
 • 05J2 Búracie práce a demolácie, časť tepelná izolácia
  • 02 vybúranie konštrukcií a demontáže
 • 05J3 Búracie práce a demolácie, časť akustické opatrenia
  • 02 vybúranie konštrukcií a demontáže
 • 05J4 Búracie práce a demolácie, časť izolácie protichemické
  • 02 vybúranie konštrukcií a demontáže
 • 05K1 Búracie práce a demolácie, časť ZDR – vnútorná kanalizácia
  • 02 vybúranie konštrukcií a demontáže
  • 08 doprava vybúraných hmôt
 • 05K2 Búracie práce a demolácie, časť ZDR – vnútorný vodovod
  • 02 vybúranie konštrukcií a demontáže
  • 08 doprava vybúraných hmôt
 • 05K3 Búracie práce a demolácie, časť ZDR – vnútorný plynovod
  • 02 vybúranie konštrukcií a demontáže
  • 08 doprava vybúraných hmôt
 • 05K5 Búracie práce a demolácie, časť ZDR – strojné vybavenie
  • 02 vybúranie konštrukcií a demontáže
  • 08 doprava vybúraných hmôt
 • 05K6 Búracie práce a demolácie, časť ZDR – zariaďovacie predmety
  • 02 vybúranie konštrukcií a demontáže
  • 08 doprava vybúraných hmôt
 • 05L1 Búracie práce a demolácie, časť UK – strojovne
  • 02 vybúranie konštrukcií a demontáže
  • 08 doprava vybúraných hmôt
 • 05L2 Búracie práce a demolácie, časť UK – rozvod potrubia
  • 02 vybúranie konštrukcií a demontáže
  • 08 doprava vybúraných hmôt
 • 05L3 Búracie práce a demolácie, časť UK – armatúry
  • 02 vybúranie konštrukcií a demontáže
  • 08 doprava vybúraných hmôt
 • 05L4 Búracie práce a demolácie, časť UK – vykurovacie telesá
  • 02 vybúranie konštrukcií a demontáže
  • 08 doprava vybúraných hmôt
 • 05L5 Búracie práce a demolácie, časť UK – vykurovacie kotolne
  • 02 vybúranie konštrukcií a demontáže
  • 08 doprava vybúraných hmôt
 • 05L6 Búracie práce a demolácie, časť lokálne vykurovanie
  • 02 vybúranie konštrukcií a demontáže
 • 05M1 Búracie práce a demolácie, časť tesarské konštrukcie
  • 01 (96) búranie konštrukcií
  • 02 vybúranie konštrukcií a demontáže
 • 05M2 Búracie práce a demolácie, časť drevostavby
  • 01 (96) búranie konštrukcií
 • 05N1 Búracie práce a demolácie, časť klampiarske práce
  • 02 vybúranie konštrukcií a demontáže
 • 05P1 Búracie práce a demolácie, časť pokryvačské práce
  • 01 (96) búranie konštrukcií
  • 02 vybúranie konštrukcií a demontáže
 • 05R1 Búracie práce a demolácie, časť stolárske konštrukcie
  • 01 (96) búranie konštrukcií
  • 02 vybúranie konštrukcií a demontáže
 • 05S1 Búracie práce a demolácie, časť zámočnícke konštrukcie
  • 01 (96) búranie konštrukcií
  • 02 vybúranie konštrukcií a demontáže
 • 05T1 Búracie práce a demolácie, časť podlahy vlysové a perketové
  • 01 (96) búranie konštrukcií
 • 05T2 Búracie práce a demolácie, časť podlahy povlakové
  • 01 (96) búranie konštrukcií
 • 05U1 Búracie práce a demolácie, časť tapety
  • 01 (96) búranie konštrukcií
 • 05V1 Búracie práce a demolácie, časť zasklievacie práce
  • 02 vybúranie konštrukcií a demontáže
 • 05W1 Búracie práce a demolácie, časť demontáž svietidiel a stožiarov
  • 02 vybúranie konštrukcií a demontáže
 • 05W2 Búracie práce a demolácie, časť demontáž príslušenstva
  • 02 vybúranie konštrukcií a demontáže
 • 05W3 Búracie práce a demolácie, časť demontáž rozvádzačov a rozv.skríň
  • 02 vybúranie konštrukcií a demontáže
 • 05Z1 Búracie práce a demolácie, časť demontáž oceľového potrubia
  • 02 vybúranie konštrukcií a demontáže

Ďalšie cenníky