TSP – 12
Murárske práce

Cenník obsahuje smerné orientačné ceny stavebných prác pre ocenenie murárskych prác pre pozemné aj inžinierske stavby vrátane dokončovacích prác.

Položky tohto cenníka nájdete v programe CENKROS 4
Obsah cenníka: 12 - Murárske práce
 • 12A1 Murárské práce-stavby budov
  • 01 (27) základy
  • 02 (31) múry
  • 03 (33) piliere, stĺpy
  • 04 (34) priečky, steny
  • 07 (41) stropy
  • 09 (43) schodiská
  • 16 komíny a ventilácie
  • 19 (38) kompletné konštrukcie
  • 21 (46) spevnené plochy
  • 22 (63) podlahové konštrukcie
  • 23 (64) osadzovanie konštrukcií
  • 26 (95) dokončovacie práce
 • 12B1 Murárske práce-stavby priemysel.a energetic.-veže chladiace a odplynovače
  • 26 (95) dokončovacie práce
 • 12B2 Murárske práce-stavby priemyselné a energetické-nádrže a ohrádzky
  • 02 (31) múry
  • 26 (95) dokončovacie práce
 • 12B3 Murárske práce-pri výstavbe oplotenia a oporných múrov
  • 01 (27) základy
  • 02 (31) múry
  • 26 (95) dokončovacie práce
 • 12B4 Murárske práce-stavby vysokých komínov a dymových kanálov
  • 17 vysoké komíny
  • 26 (95) dokončovacie práce
 • 12C1 Murárske práce-pri výstavbe mostov
  • 01 (27) základy
  • 02 (31) múry
  • 03 (33) piliere, stĺpy
 • 12D1 Práce pri výstavbe ciest a diaľníc-murárske práce
  • 25 (91) doplňujúce konštrukcie
 • 12E1 Murárske práce-pri výstavbe studní
  • 24 (24) plášť studne
 • 12G1 Murárske práce-pri výstavbe vonkajších potrubných vedení
  • 10 (35) stoky
  • 20 (45) podkladné konštr. pre inž. stavby
 • 12H1 Murárske práce-pri výstavbe hrádzi a úprav na tokoch
  • 01 (27) základy
  • 02 (31) múry
 • 12I1 Murárske práce-pri výstavbe meliorácií
  • 01 (27) základy
  • 02 (31) múry
  • 25 (91) doplňujúce konštrukcie
 • 12O1 Murárské práce-stavby budov-opravy a údržba
  • 01 27) základy
  • 02 (31) múry
  • 04 (34) priečky, steny
  • 07 (41) stropy
  • 09 (43) schodiská
  • 16 komíny a ventilácie
  • 18 žiarotechnické konštrukcie
  • 21 (46) spevnené plochy
  • 22 (63) podlahové konštrukcie
  • 23 (64) osadzovanie konštrukcií
  • 26 (95) dokončovacie práce
 • 12O3 Murárske práce-pri výstavbe meliorácií-opravy a údržba
  • 02 (31) múry

Ďalšie cenníky