TSP – 13
Omietkárske práce

Cenník obsahuje smerné orientačné ceny stavebných prác pre ocenenie omietkárskych prác pre pozemné stavby, štôlní, kanálov, stôk a studní.

Položky tohto cenníka nájdete v programe CENKROS 4
Obsah cenníka: 13 - Omietkárske práce
 • 13A1 Omietkarské práce-stavby budov
  • 01 (61) vnútorné povrchy stropov a podhľadov schodiskových konštrukcií
  • 03 vnútorné povrchy stien
  • 04 vnútorné povrchy stĺpov a pilierov
  • 05 vnútorné povrchy šachiet, nádržiek
  • 06 vnútor. povrchy kanálov, stôk, štôlní, tunelov
  • 07 (62) vonkajšie povrchy podhľadov
  • 09 vonkajšie povrchy stien
  • 10 vonkajšie povrchy stĺpov a pilierov
 • 13B1 Omietkarské práce-stavby priemyselné a energetické-nádrže a ohrádzky
  • 06 vnútor. povrchy kanálov, stôk, štôlní, tunelov
  • 11 vonkajšie povrchy nádrží, zásobníkov, stôk, studní atď.
 • 13B2 Omietkarské práce-stavby priem. a energ.-veže,stožiare,zásob.a jamy podzem.
  • 06 vnútor. povrchy kanálov, stôk, štôlní, tunelov
  • 11 vonkajšie povrchy nádrží, zásobníkov, stôk, studní atď.
 • 13B3 Omietkarské práce-pre oplotenia a oporné múry
  • 09 vonkajšie povrchy stien
 • 13B4 Omietkarské práce-stavby s jadrovo-energetickým zariadením
  • 01 (61) vnútorné povrchy stropov a podhľadov schodiskových konštrukcií
  • 03 vnútorné povrchy stien
 • 13B5 Omietkarské práce-stavby vysokých komínov a dymových kanálov
  • 09 vonkajšie povrchy stien
 • 13C1 Omietkarské práce-mosty
  • 07 (62) vonkajšie povrchy podhľadov
  • 09 vonkajšie povrchy stien
 • 13D1 Omietkarské práce-studne
  • 05 vnútorné povrchy šachiet, nádržiek
  • 11 vonkajšie povrchy nádrží, zásobníkov, stôk, studní atď.
 • 13E1 Omietkarské práce-vonkajšie potrubia
  • 05 vnútorné povrchy šachiet, nádržiek
  • 06 vnútor. povrchy kanálov, stôk, štôlní, tunelov
  • 11 vonkajšie povrchy nádrží, zásobníkov, stôk, studní atď.
 • 13F1Omietkarské práce-hydromeliorácie
  • 09 vonkajšie povrchy stien
  • 10 vonkajšie povrchy stĺpov a pilierov
 • 13G1 Omietkarské práce-vodohospodárske stavby
  • 01 (61) vnútorné povrchy stropov a podhľadov schodiskových konštrukcií
  • 05 vnútorné povrchy šachiet, nádržiek
  • 06 vnútor. povrchy kanálov, stôk, štôlní, tunelov
  • 07 (62) vonkajšie povrchy podhľadov
  • 09 vonkajšie povrchy stien
  • 11 vonkajšie povrchy nádrží, zásobníkov, stôk, studní atď.
 • 13O1 Omietkarské práce-stavby budov-opravy a údržba
  • 01 (61) vnútorné povrchy stropov a podhľadov schodiskových konštrukcií
  • 03 vnútorné povrchy stien
  • 04 vnútorné povrchy stĺpov a pilierov
  • 05 vnútorné povrchy šachiet, nádržiek
  • 07 (62) vonkajšie povrchy podhľadov
  • 09 vonkajšie povrchy stien
 • 13O2 Omietkarské práce-mosty-opravy a údržba
  • 07 (62) vonkajšie povrchy podhľadov
  • 09 vonkajšie povrchy stien

Ďalšie cenníky