TSP – 14
Práce pri kladení mazanín, poterov a podkladných vrstiev

Cenník obsahuje smerné orientačné ceny stavebných prác pre ocenenie kladenia dlažieb a vyhotovení poterov vrátane podklaných vrstiev.

Položky tohto cenníka nájdete v programe CENKROS 4
Obsah cenníka: 14 - Práce pri kladení mazanín, poterov a podkladných vrstiev
 • 14A1 Mazaniny
  • 01 mazanina
  • 02 poter
 • 14A2 Podklady pod mazaniny
  • 03 násyp
 • 14A3 Potery
  • 02 poter
 • 14O1 Mazaniny a potery-stavby-opravy a údržba
  • 01 mazanina
  • 02 poter
  • 03 násyp

Ďalšie cenníky

Databázy
TSKP
TSP
Novinky

Kontaktné informácie
CENEKON, a.s.
Einsteinova 3677/11
851 01 Bratislava
+421 (0)2 / 62 80 10 76
cenekon@cenekon.sk

Copyright 2022 CENEKON, a.s.