TSP – 15
Montáže prefabrikovaných konštrukcií

Cenník obsahuje smerné orientačné ceny stavebných prác pre ocenenie montážnych prác na prefabrikovaných konštrukciách pre pozemné staviteľstvo, mosty, komíny a mestského mobiliáru.

Položky tohto cenníka nájdete v programe CENKROS 4
Obsah cenníka: 15 - Montáže prefabrikovaných konštrukcií
 • 15A1 Montáž prefabrikovaných konštrukcií-všeobecne
  • 01 (27) základy
  • 02 (31) múry
  • 04 (34) steny a priečky
  • 07 (41) stropy a stropné konštr.pre pozemné stavby
  • 09 (43) schodiská
  • 10 (44) zastrešenie
  • 19 (38) kompletné konštrukcie
  • 20 mestský mobiliár
 • 15A10 Montáž prefabrikovaných konštrukcií-stavby s jadrovo-energetic.zariadením
  • 02 (31) múry
  • 07 (41) stropy a stropné konštr.pre pozemné stavby
 • 15A2 Montáž prefabrikovaných konštrukcií-1.podlažné budovy
  • 01 (27) základy
  • 03 (33) stĺpy, piliere,podpery
  • 04 (34) steny a priečky
  • 07 (41) stropy a stropné konštr.pre pozemné stavby
  • 09 (43) schodiská
  • 10 (44) zastrešenie
  • 19 (38) kompletné konštrukcie
 • 15A3 Montáž prefabrikovaných konštrukcií-viac podlažné budovy
  • 01 (27) základy
  • 03 (33) stĺpy, piliere,podpery
  • 04 (34) steny a priečky
  • 07 (41) stropy a stropné konštr. pre pozemné stavby
  • 09 (43) schodiská
  • 10 (44) zastrešenie
  • 19 (38) kompletné konštrukcie
 • 15A4 Montáž prefabrikovaných konštrukcií-budovy (haly) do 18 m
  • 01 (27) základy
  • 03 (33) stĺpy, piliere,podpery
  • 04 (34) steny a priečky
  • 07 (41) stropy a stropné konštr.pre pozemné stavby
  • 09 (43) schodiská
  • 10 (44) zastrešenie
 • 15A5 Montáž prefabrikovaných konštrukcií-skelet do 52 m
  • 01 (27) základy
  • 03 (33) stĺpy, piliere,podpery
  • 04 (34) steny a priečky
  • 07 (41) stropy a stropné konštr.pre pozemné stavby
  • 09 (43) schodiská
  • 10 (44) zastrešenie
 • 15A6 Montáž prefabrikovaných konštrukcií-veže
  • 01 (27) základy
  • 03 (33) stĺpy, piliere,podpery
  • 09 (43) schodiská
  • 19 (38) kompletné konštrukcie
 • 15A7 Montáž prefabrikovaných konštrukcií-kanály
  • 19 (38) kompletné konštrukcie
 • 15A8 Montáž prefabrikovaných konštrukcií-poľnohospodárske stavby
  • 19 (38) kompletné konštrukcie
 • 15A9 Montáž prefabrikovaných konštrukcií-oporné múry
  • 01 (27) základy
  • 02 (31) múry
 • 15B1 Montáž prefabrikovaných konštrukcií-stavby prefabrikovaných mostov cest.
  • 01 (27) základy
  • 03 (33) stĺpy, piliere,podpery
  • 08 (42) vodorovné nosné konštr.pre mostné stavby
 • 15B2 Montáž prefabrikovaných konštrukcií-stavby prefabrikovaných mostov žel.
  • 08 (42) vodorovné nosné konštr.pre mostné stavby
 • 15D1 Montáž prefabrikovaných konštrukcií-vodohospodárske stavby
  • 02 (31) múry
 • 15E1 Montáže prefabrikovaných konštrukcií-stavby vysokých komínov a dymových kanálov
  • 02 (31) múry

Ďalšie cenníky