TSP – 21
Špeciálne práce pri výstavbe mostov

Cenník obsahuje smerné orientačné ceny stavebných prác pre ocenenie prác na výstavbe mostov. Cenník neobsahuje ceny pre montáž prefabrikátov.

Položky tohto cenníka nájdete v programe CENKROS 4
Obsah cenníka: 21 - Špeciálne práce pri výstavbe mostov
 • 21A1 Práce pri výstavbe mostov-špeciálne práce pri výstavbe mostov
  • 01 (27) základy
  • 03 (33) stĺpy, piliere
  • 08 vodorovné nosné konštrukcie
  • 20 (45) podkladné.a vedľajšie konštrukcie
  • 21 (46) spevnené plochy
  • 25 (91) doplňujúce konštrukcie

Ďalšie cenníky

Databázy
TSKP
TSP
Novinky

Kontaktné informácie
CENEKON, a.s.
Einsteinova 3677/11
851 01 Bratislava
+421 (0)2 / 62 80 10 76
cenekon@cenekon.sk

Copyright 2022 CENEKON, a.s.