TSP – 21
Špeciálne práce pri výstavbe mostov

Cenník obsahuje smerné orientačné ceny stavebných prác pre ocenenie prác na výstavbe mostov. Cenník neobsahuje ceny pre montáž prefabrikátov.

Položky tohto cenníka nájdete v programe CENKROS 4
Obsah cenníka: 21 - Špeciálne práce pri výstavbe mostov
 • 21A1 Práce pri výstavbe mostov-špeciálne práce pri výstavbe mostov
  • 01 (27) základy
  • 03 (33) stĺpy, piliere
  • 08 vodorovné nosné konštrukcie
  • 20 (45) podkladné.a vedľajšie konštrukcie
  • 21 (46) spevnené plochy
  • 25 (91) doplňujúce konštrukcie

Ďalšie cenníky