TSP – 22
Práce na pozemných komunikáciách a letiskách

Cenník obsahuje smerné orientačné ceny stavebných prác pre ocenenie prác na výstavbe ciest a letísk.

Položky tohto cenníka nájdete v programe CENKROS 4
Obsah cenníka: 22 - Práce na pozemných komunikáciách a letiskách
 • 22A1 Práce pri výstavbe ciest a diaľníc-komunikácie a letiská
  • 01 (56) podkladné vrstvy bez spojiva
  • 02 (56,57) podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom
  • 03 (56,57) podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí
  • 04 (59) kryty dláždené chodníkov komunikácií, rigolov
  • 25 (91) doplňujúce konštrukcie
 • 22B1 Práce pri výstavbe ciest a diaľníc-nástupištia
  • 01 (56) podkladné vrstvy bez spojiva
  • 03 (56,57) podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí
  • 04 (59) kryty dláždené chodníkov komunikácií, rigolov
 • 22C1 Práce pri výstavbe ciest a diaľníc-kábelové trate
  • 25 (91) doplňujúce konštrukcie
 • 22O1 Práce pri výstavbe ciest a diaľníc-opravy a údržba
  • 01 (56) podkladné vrstvy bez spojiva
  • 02 (56,57) podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom
  • 03 (56,57) podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí
  • 04 (59) kryty dláždené chodníkov komunikácií, rigolov
  • 25 (91) doplňujúce konštrukcie

Ďalšie cenníky

Databázy
TSKP
TSP
Novinky

Kontaktné informácie
CENEKON, a.s.
Einsteinova 3677/11
851 01 Bratislava
+421 (0)2 / 62 80 10 76
cenekon@cenekon.sk

Copyright 2022 CENEKON, a.s.