TSP – 24
Špeciálne práce pri výstavbe železníc

Cenník obsahuje smerné orientačné ceny stavebných prác pre ocenenie prác na výstavbe železničných tratí. Cenník neobsahuje ceny pre trakčné vedenia.

Položky tohto cenníka nájdete v programe CENKROS 4
Obsah cenníka: 24 - Špeciálne práce pri výstavbe železníc
 • 24A1 Práce pri výstavbe železníc a mestských koľajových tratí-železnice
  • 01 (56) podkladné vrstvy
  • 02 (51) koľajové lôžko
  • 25 (92) doplňujúce konštrukcie
 • 24A2 Práce pri výstavbe železníc a mestských koľajových tratí-železnice
  • 02 (51) koľajové lôžko
  • 03 (52) koľaj
  • 04 (53) koľajové rozvetvenia
  • 05 (54) ostatné úpravy zvršku
  • 25 (92) doplňujúce konštrukcie
  • 26 (93) dokončovacie práce
 • 24B1 Práce pri výstavbe železníc a mestských koľaj. tratí – mestské
  • 03 (52) koľaj
  • 04 (53) koľajové rozvetvenia
  • 05 (54) ostatné úpravy zvršku
  • 25 (92) doplňujúce konštrukcie
 • 24C1 Práce pri výstavbe železníc a mestských koľaj. tratí – montáž-žeriavové dráhy
  • 25 (92) doplňujúce konštrukcie
 • 24C2 Práce pri výstavbe železníc a mestských koľaj. tratí- demontáž-žeriavové dráhy
  • 25 (92) doplňujúce konštrukcie
 • 24O1 Práce pri výstavbe železníc a mestských koľaj. tratí- opravy-železnice
  • 02 (51) koľajové lôžko
  • 03 (52) koľaj
  • 04 (53) koľajové rozvetvenia
  • 05 (54) ostatné úpravy zvršku
 • 24O2 Práce pri výstavbe železníc a mestských koľaj. tratí- opravy-mestské
  • 02 (51) koľajové lôžko
  • 04 (53) koľajové rozvetvenia
  • 05 (54) ostatné úpravy zvršku

Ďalšie cenníky

Databázy
TSKP
TSP
Novinky

Kontaktné informácie
CENEKON, a.s.
Einsteinova 3677/11
851 01 Bratislava
+421 (0)2 / 62 80 10 76
cenekon@cenekon.sk

Copyright 2021 CENEKON, a.s.