TSP – 25
Špeciálne studniarske práce

Cenník obsahuje smerné orientačné ceny stavebných prác pre ocenenie studniarskych prác.

Položky tohto cenníka nájdete v programe CENKROS 4
Obsah cenníka: 25 - Špeciálne studniarske práce
  • 25A1
    • 01 (21) úprava podložia
    • 02 (24) studne
    • 03 (24) zárubnice
    • 04 (24) obsyp a tesnenie

Ďalšie cenníky