TSP – 25
Špeciálne studniarske práce

Cenník obsahuje smerné orientačné ceny stavebných prác pre ocenenie studniarskych prác.

Položky tohto cenníka nájdete v programe CENKROS 4
Obsah cenníka: 25 - Špeciálne studniarske práce
  • 25A1
    • 01 (21) úprava podložia
    • 02 (24) studne
    • 03 (24) zárubnice
    • 04 (24) obsyp a tesnenie

Ďalšie cenníky

Databázy
TSKP
TSP
Novinky

Kontaktné informácie
CENEKON, a.s.
Einsteinova 3677/11
851 01 Bratislava
+421 (0)2 / 62 80 10 76
cenekon@cenekon.sk

Copyright 2022 CENEKON, a.s.