TSP – 27
Montážne práce na plynovodoch, vodovodoch, kanalizáciach, teplovodoch, produktovodoch a rozvodov mediaciálnych plynov

Cenník obsahuje smerné orientačné ceny stavebných prác pre ocenenie prác na plynovodoch, vodovodoch, kanalizáciach, teplovodoch, produktovodoch a rozvodov mediaciálnych plynov.

Položky tohto cenníka nájdete v programe CENKROS 4
Obsah cenníka: 27 - Montážne práce na plynovodoch, vodovodoch, kanalizáciach, teplovodoch, produktovodoch a rozvodov mediaciálnych plynov
 • 27A01 Oceľové potrubie
  • 01 plynovody
 • 27A02 Rúrové diely privarovacie tr. 11-13
  • 01 plynovody
 • 27A03 Rúrové diely privarovacie tr. 15
  • 01 plynovody
 • 27A04 Dodatočné osadenie rúrových dielov privarovacích
  • 01 plynovody
 • 27A05 Zhotovenie oblúkov zváraných dvojdielnych
  • 01 plynovody
 • 27A06 Zhotovenie ďalšieho dielu
  • 01 plynovody
 • 27A07 Zhotovenie odbočky
  • 01 plynovody
 • 27A08 Zhotovenie ohybu pri montáži
  • 01 plynovody
 • 27A09 Zhotovenie zváraných prechodov na montáži
  • 01 plynovody
 • 27A10 Rúrové diely prírubové
  • 01 plynovody
 • 27A11 Montáž prírubových spojov
  • 01 plynovody
  • 02 vodovody
 • 27A12 Montáž závitových dielov
  • 01 plynovody
 • 27A13 Zhotovenie závitu
  • 01 plynovody
 • 27A14 Montáž uloženia priskrutkovaním alebo privarením
  • 01 plynovody
 • 27A15 Montáž nádrže olejového hospodárstva
  • 01 plynovody
 • 27A16 Domeriavané prepoje, montáž domeriavaných vložiek
  • 01 plynovody
 • 27A17 Revízie posúvad. uzáveru,ventilov a klapky,odvádzača konden., odmast. armatúr
  • 01 plynovody
 • 27A18 Repasie posúvad. uzáveru, ventilov a klapky, odvádzača kondenzátov
  • 01 plynovody
 • 27A19 Montáž zemnej súpravy a čuchačky,nastavenie ovládania, prepoj.reg.stanice
  • 01 plynovody
 • 27A20 Nedeštruktívne skúšky a skúšky tesnosti potrubia
  • 01 plynovody
 • 27A21 Tlakové skúšky
  • 01 plynovody
 • 27A22 Katodická ochrana potrubia, montáž spojovacích a prepojovacích objektov
  • 01 plynovody
 • 27A23 Montáž plynovodných prípojok a plynovodov
  • 01 plynovody
 • 27A24 Chráničky
  • 01 plynovody
 • 27A25 Revízie plynových zariadení
  • 01 plynovody
 • 27B01 Montáž plynovodu z polyetylén. rúr zváraných na tupo dĺ. trasy nad 100 m
  • 01 plynovody
 • 27B02 Montáž plynovodu z polyetylén. rúr zváraných na tupo dĺ. trasy do100 m
  • 01 plynovody
 • 27B03 Montáž plynovodov z polyetylénových rúr zváraných elektrotvarovkami
  • 01 plynovody
 • 27B04 Montáž plynovodných prípojok z polyetylén. rúr zváraných elektrotvarovkami
  • 01 plynovody
 • 27B05 Montáž objímky
  • 01 plynovody
 • 27B06 Montáž redukcie
  • 01 plynovody
 • 27B07 Montáž kolena elektrotvarovkového PE 100 SDR 11
  • 01 plynovody
 • 27B08 Montáž kolena prechodového PE/oceľ
  • 01 plynovody
 • 27B09 Montáž kusa T a TA (Kit)
  • 01 plynovody
 • 27B10 Montáž armatúry DAA (Kit)
  • 01 plynovody
 • 27B11 Montáž kohúta KHP guľového z PE
  • 01 plynovody
 • 27B12 Montáž prechodky PE/oceľ
  • 01 plynovody
 • 27B13 Montáž prechodky PE/mosadz
  • 01 plynovody
 • 27B14 Montáž kusa FLT prírubového
  • 01 plynovody
 • 27B15 Montáž nákružku EFL integrovaného
  • 01 plynovody
 • 27B16 Montáž kolena BW 90° s dlhými ramenami
  • 01 plynovody
 • 27B17 Montáž kusa BT 90° s dlhými ramenami
  • 01 plynovody
 • 27B18 Montáž krytky B Kappe
  • 01 plynovody
 • 27C01 Plastové potrubie
  • 02 vodovody
 • 27C02 Liatinové potrubie
  • 02 vodovody
  • 31 sanácie potrubí
 • 27C03 Ostatné práce na vodovodoch
  • 02 vodovody
 • 27D01 Plastové potrubie
  • 03 (81) kanalizácie
 • 27D02 Betónové potrubie
  • 03 (81) kanalizácie
 • 27D03 Železobetónové potrubie
  • 03 (81) kanalizácie
 • 27D04 Kameninové potrubie
  • 03 (81) kanalizácie
 • 27D05 Doplňujúce konštrukcie
  • 03 (81) kanalizácie
 • 27E01 Potrubie z nehrdzavejúcej ocele tr. 17
  • 05 produktovody
 • 27E02 Potrubie z nehrdzavejúcej ocele tr. 17-RENA
  • 05 produktovody
 • 27E03 Montáž hadice pre chemické roztoky
  • 05 produktovody
 • 27E04 Potrubie z plastických hmôt
  • 05 produktovody
 • 27E05 Potrubie sklenené priemyslové
  • 05 produktovody
 • 27E06 Meracia a čerpacia technika kvapal.palív a olejov, centrál.tukové mazanie
  • 05 produktovody
 • 27F01 Rozvody medicinálnych plynov
  • 06 rozvody medicinálnych plynov
 • 27G01 Lôžko pe potrubia
  • 20 (45) podkladné konštrukcie

Ďalšie cenníky