TSP – 31
Hydromeliorizačné práce

Cenník obsahuje smerné orientačné ceny stavebných prác pre ocenenie meliorizačných prác.

Položky tohto cenníka nájdete v programe CENKROS 4
Obsah cenníka: 31 - Hydromeliorizačné práce
 • 31A1 Hydromelioračné práce-hydromeliorácie poľnohospodárske
  • 01 (21) drenáž
  • 02 (32,34) melioračné hradiace konštrukcie
  • 05 (81) potrubie
  • 08 (89) objekty melioračné
  • 20 (45) podkladné konštrukcie
  • 21 (46) spevnené plochy
  • 25 (91) doplňujúce konštrukcie
  • 26 (93) dokončovacie práce
 • 31O1 Hydromelioračné práce-hydromeliorácie poľnohospodárske
  • 05 (81) potrubie
  • 21 (46) spevnené plochy
  • 26 (93) dokončovacie práce

Ďalšie cenníky