TSP – 32
Špeciálne práce na stavbách vodných diel

Cenník obsahuje smerné orientačné ceny stavebných prác pre ocenenie vybraných prác pri výstavbe vodných diel.

Položky tohto cenníka nájdete v programe CENKROS 4
Obsah cenníka: 32 - Špecialne práce na stavbách vodných diel
 • 32A1 Vodohospodárske stavby-špeciálne práce pre vodné stavby
  • 01 (31) múry
  • 04 (34) steny
  • 20 (45) podkladné a vedľajšie konštrukcie
  • 21 (46) spevnené plochy
  • 26 (93) dokončovacie práce
 • 32O1 Vodohospodárske stavby-špeciálne práce pre vodné stavby
  • 04 (34) steny
  • 21 (46) spevnené plochy
  • 26 (93) dokončovacie práce

Ďalšie cenníky

Databázy
TSKP
TSP
Novinky

Kontaktné informácie
CENEKON, a.s.
Einsteinova 3677/11
851 01 Bratislava
+421 (0)2 / 62 80 10 76
cenekon@cenekon.sk

Copyright 2022 CENEKON, a.s.