TSP – 61
Izolatérske práce

Cenník obsahuje smerné orientačné ceny stavebných prác pre ocenenie hydroizolačných prác a prác na tepelných izoláciách objektov.

Položky tohto cenníka nájdete v programe CENKROS 4
Obsah cenníka: 61 - Izolatérske práce
 • 61A1 Izolácie proti vode a povlakové krytiny-izolácia proti vode
  • 01 proti vode a zemnej vlhkosti
 • 61A2 Izolácie proti vode a povlakové krytiny-povlakové krytiny
  • 02 hydroizolácia striech
 • 61B1 Izolácie tepelné-izolácie stavebných konštrukcií
  • 03 tepelná izolácia
 • 61B2 Izolácie tepelné-izolácie chladiarenských miestností
  • 03 tepelná izolácia
 • 61B3 Izolácie tepelné-izolácie telies
  • 03 tepelná izolácia
 • 61B4 Izolácie tepelné-izolácie potrubia
  • 01 proti vode a zemnej vlhkosti
  • 03 tepelná izolácia
 • 61B5 Izolácie tepelné-nástreky a obklady protipožiarne a tepelnoizolačné
  • 03 tepelná izolácia
 • 61C1 Izolácie akustické-akustické a protiotrasové opatrenia
  • 04 akustické, protiotrasové
 • 61D1 Izolácie chemické-stavebných objektov
  • 05 proti chemickým vplyvom
 • 61D2 Izolácie chemické-technologických zariadení
  • 05 proti chemickým vplyvom
 • 61O1 Izolácie proti vode a povlakové krytiny-oprava a údržba
  • 02 hydroizolácia striech
 • 61O2 Izolácie tepelné-oprava a údržba stavebných konštrukcií
  • 03 tepelná izolácia
 • 61O3 Izolácie tepelné-oprava a údržba izolácie telies
  • 03 tepelná izolácia
 • 61O4 Izolácie tepelné-oprava a údržba izolácie potrubia
  • 01 proti vode a zemnej vlhkosti
  • 03 tepelná izolácia
 • 61O5 Izolácie chemické-oprava a údržba
  • 05 proti chemickým vplyvom

Ďalšie cenníky