TSP – 62
Montáž tesárskych konštrukcií a drevostavieb

Cenník obsahuje smerné orientačné ceny stavebných prác pre ocenenie prác pri tesárskych konštrukciách ako aj pre výstavbu drevostavieb.

Položky tohto cenníka nájdete v programe CENKROS 4
Obsah cenníka: 62 - Montáž tesárskych konštrukcií a drevostavieb
 • 62A1 Montáž tesárskych konštrukcií
  • 01 steny a priečky
  • 03 schodiská
  • 04 strechy
  • 05 úpravy povrchov
  • 06 podlahy
  • 08 priestorové konštrukcie
  • 09 stropné konštrukcie
  • 10 doplnkové konštrukcie
 • 62A2 Montáž drevostavieb
  • 01 steny a priečky
  • 03 schodiská
  • 04 strechy
  • 05 úpravy povrchov
  • 06 podlahy
  • 09 stropné konštrukcie
  • 10 doplnkové konštrukcie
 • 62O1 Montáž tesárskych konštrukcií a drevostavieb-oprava a údržba
  • 01 steny a priečky
  • 04 strechy
  • 06 podlahy
  • 09 stropné konštrukcie
  • 10 doplnkové konštrukcie

Ďalšie cenníky

Databázy
TSKP
TSP
Novinky

Kontaktné informácie
CENEKON, a.s.
Einsteinova 3677/11
851 01 Bratislava
+421 (0)2 / 62 80 10 76
cenekon@cenekon.sk

Copyright 2021 CENEKON, a.s.