TSP – 64
Klampiarske práce

Cenník obsahuje smerné orientačné ceny stavebných prác pre ocenenie klampiarskych prác pre pozemné staviteľstvo.

Položky tohto cenníka nájdete v programe CENKROS 4
Obsah cenníka: 64 - Klampiarske práce
 • 64A1 Klampiarske práce-pozinkovaný plech
  • 01 krytiny striech z plechov
  • 02 oplechovanie
  • 03 lemovanie
  • 04 ostatné prvky
  • 05 odvodňovacie žľaby
  • 06 odvodňovacie rúry
  • 07 strešné otvory
  • 08 odvetranie plyn. spotrebičov
 • 64A2 Klampiarske práce-hliníkový plech
  • 01 krytiny striech z plechov
  • 02 oplechovanie
  • 03 lemovanie
  • 04 ostatné prvky
  • 07 strešné otvory
 • 64A3 Klampiarske práce-medený plech
  • 01 krytiny striech z plechov
  • 02 oplechovanie
  • 03 lemovanie
  • 04 ostatné prvky
  • 05 odvodňovacie žľaby
  • 06 odvodňovacie rúry
  • 07 strešné otvory
 • 64A4 Klampiarske práce-zinkový plech
  • 01 krytiny striech z plechov
  • 02 oplechovanie
  • 03 lemovanie
  • 04 ostatné prvky
  • 05 odvodňovacie žľaby
  • 06 odvodňovacie rúry
  • 07 strešné otvory
 • 64A5 Klampiarske práce-titánzinkový plech
  • 01 krytiny striech z plechov
  • 02 oplechovanie
  • 03 lemovanie
  • 04 ostatné prvky
  • 05 odvodňovacie žľaby
  • 06 odvodňovacie rúry
 • 64A6 Klampiarske práce-poplastovaný plech
  • 01 krytiny striech z plechov
  • 02 oplechovanie
  • 03 lemovanie
  • 04 ostatné prvky
  • 05 odvodňovacie žľaby
  • 06 odvodňovacie rúry
  • 07 strešné otvory
  • 08 odvetranie plyn. spotrebičov
 • 64A7 Klampiarske práce-plasty
  • 04 ostatné prvky
  • 05 odvodňovacie žľaby
  • 06 odvodňovacie rúry
 • 64O1 Klampiarske práce-pozinkovaný plech-opravy a údržba
  • 01 krytiny striech z plechov
  • 02 oplechovanie
  • 03 lemovanie
  • 04 ostatné prvky
  • 05 odvodňovacie žľaby
  • 06 odvodňovacie rúry
  • 07 strešné otvory
 • 64O2 Klampiarske práce-hliníkový plech-opravy a údržba
  • 07 strešné otvory
 • 64O3 Klampiarske práce-medený plech-opravy a údržba
  • 01 krytiny striech z plechov
  • 02 oplechovanie
  • 03 lemovanie
  • 04 ostatné prvky
  • 05 odvodňovacie žľaby
  • 06 odvodňovacie rúry
  • 07 strešné otvory
 • 64O4 Klampiarské práce-zinkový plech-opravy a údržba
  • 01 krytiny striech z plechov

Ďalšie cenníky

Databázy
TSKP
TSP
Novinky

Kontaktné informácie
CENEKON, a.s.
Einsteinova 3677/11
851 01 Bratislava
+421 (0)2 / 62 80 10 76
cenekon@cenekon.sk

Copyright 2021 CENEKON, a.s.