TSP – 65
Pokrývačské práce

Cenník obsahuje smerné orientačné ceny stavebných prác pre ocenenie pokrývačských prác pre pozemné staviteľstvo.

Položky tohto cenníka nájdete v programe CENKROS 4
Obsah cenníka: 65 - Pokrývačské práce
  • 65A1 Pokrývačské práce-tvrdé krytiny
    • 01 krytina
  • 65O1 Pokryvačské práce-tvrdé krytiny-opravy a údržba
    • 01 krytina

Ďalšie cenníky

Databázy
TSKP
TSP
Novinky

Kontaktné informácie
CENEKON, a.s.
Einsteinova 3677/11
851 01 Bratislava
+421 (0)2 / 62 80 10 76
cenekon@cenekon.sk

Copyright 2022 CENEKON, a.s.