TSP – 66
Montáž stolárskych konštrukcií

Cenník obsahuje smerné orientačné ceny stavebných prác pre ocenenie stolárskych prác.

Položky tohto cenníka nájdete v programe CENKROS 4
Obsah cenníka: 66 - Montáž stolárskych konštrukcií
 • 66A1 Montáž stolárskych konštrukcií
  • 01 steny a priečky
  • 02 schodiská
  • 03 úpravy povrchov
  • 04 okná
  • 05 dvere
  • 06 doplnkové konštrukcie
  • 07 nábytok
 • 66O1 Montáž stolárskych konštrukcií-opravy a údržba
  • 04 okná
  • 05 dvere
  • 06 doplnkové konštrukcie

Ďalšie cenníky

Databázy
TSKP
TSP
Novinky

Kontaktné informácie
CENEKON, a.s.
Einsteinova 3677/11
851 01 Bratislava
+421 (0)2 / 62 80 10 76
cenekon@cenekon.sk

Copyright 2022 CENEKON, a.s.