TSP – 67
Montáž zámočníckych konštrukcií

Cenník obsahuje smerné orientačné ceny stavebných prác pre ocenenie zámočníckych konštrukcií.

Položky tohto cenníka nájdete v programe CENKROS 4
Obsah cenníka: 67 - Montáž zámočníckych konštrukcií
 • 67A1 Montáž zámočníckych konštrukcií-konštrukčné prvky
  • 07 zastrešenie
  • 10 podlahy
  • 12 doplnky
 • 67A2 Montáž zámočníckych konštrukcií-plošné prvky
  • 01 steny a priečky
  • 07 zastrešenie
 • 67A3 Montáž zámočníckych konštrukcií-atypické konštrukcie
  • 01 steny a priečky
  • 02 zábradlie
  • 03 schodisko
  • 04 výplne otvorov
  • 05 výklady
  • 06 ochr. konštr. výťah. šachiet
  • 10 podlahy
  • 11 oplotenie
  • 12 doplnky
 • 67A5 Montáž zámočníckych konštrukcií-stavby s jadrovo – energetickým zariadením
  • 04 výplne otvorov
  • 14 kovové obklady
  • 15 oceľové prvky, prechodky
 • 67B1 Montáž zámočníckych konštrukcií-čalúnnické úpravy
  • 13 zatemňovacie a zvukotlmiace zariadenia
 • 67O1 Montáž zámočníckych konštrukcií-oprava a údržba
  • 01 steny a priečky
  • 04 výplne otvorov
  • 12 doplnky

Ďalšie cenníky