TSP – 68
Montáž oceľových konštrukcií

Cenník obsahuje smerné orientačné ceny stavebných prác pre ocenenie žeriavových dráh, železničných mostov a budov.

Položky tohto cenníka nájdete v programe CENKROS 4
Obsah cenníka: 68 - Montáž oceľových konštrukcií
 • 68A1 Montáž oceľových konštrukcií-železničné mosty
  • 01 železničné mosty
 • 68A3 Montáž oceľových konštrukcií-žeriavové dráhy
  • 03 žeriavové dráhy
 • 68A4 Montáž oceľových konštrukcií-budovy
  • 04 budovy
 • 68A5 Montáž oceľových konštrukcií-technologické zariadenia
  • 05 technologické zariadenia
 • 68A6 Montáž oceľových konštrukcií-doplnkové konštrukcie
  • 06 ostatné doplnkové konštrukcie

Ďalšie cenníky

Databázy
TSKP
TSP
Novinky

Kontaktné informácie
CENEKON, a.s.
Einsteinova 3677/11
851 01 Bratislava
+421 (0)2 / 62 80 10 76
cenekon@cenekon.sk

Copyright 2022 CENEKON, a.s.