TSP – 69
Montáž sadrokartónových priečok a obkladov

Cenník obsahuje smerné orientačné ceny stavebných prác pre ocenenie sadrokartónových konštrukcií.

Položky tohto cenníka nájdete v programe CENKROS 4
Obsah cenníka: 69 - Montáž sadrokartónových priečok a obkladov
 • 69A1 Montáž sádrokartónových konštrukcií – Rigips
  • 01 priečky
  • 02 steny- nenosné
  • 03 obklady
  • 04 podhľady
 • 69A2 Montáž sádrokartónových konštrukcií ostatné
  • 01 priečky
  • 02 steny- nenosné
  • 04 podhľady
 • 69A3 Montáž sádrokartónových konštrukcií – KNAUF
  • 01 priečky
  • 03 obklady
  • 04 podhľady

Ďalšie cenníky

Databázy
TSKP
TSP
Novinky

Kontaktné informácie
CENEKON, a.s.
Einsteinova 3677/11
851 01 Bratislava
+421 (0)2 / 62 80 10 76
cenekon@cenekon.sk

Copyright 2022 CENEKON, a.s.