TSP – 71
Práce pri kladení obkladov a dlažieb

Cenník obsahuje smerné orientačné ceny stavebných prác pre ocenenie kladenia obkladov a a dlažieb.

Položky tohto cenníka nájdete v programe CENKROS 4
Obsah cenníka: 71 - Práce pri kladení obkladov a dlažieb
 • 71A1 Kladenie dlažieb keramických
  • 01 dlažby
 • 71A2 Obklady keramické
  • 02 obklady
 • 71O1 Kladenie dlažieb keramických-oprava a údržba
  • 01 dlažby
 • 71O2 Obklady keramické-oprava a údržba
  • 02 obklady

Ďalšie cenníky

Databázy
TSKP
TSP
Novinky

Kontaktné informácie
CENEKON, a.s.
Einsteinova 3677/11
851 01 Bratislava
+421 (0)2 / 62 80 10 76
cenekon@cenekon.sk

Copyright 2022 CENEKON, a.s.