TSP – 72
Práce pri kladení dlažieb a obkladov z prírodného kameňa

Cenník obsahuje smerné orientačné ceny stavebných prác pre ocenenie kladenia obkladov z prírodného kameňa a dlažieb.

Položky tohto cenníka nájdete v programe CENKROS 4
Obsah cenníka: 72 - Práce pri kladení dlažieb a obkladov z prírodného kameňa
  • 72A1 Kladenie dlažieb z kameňa
    • 01 dlažby
  • 72A2 Obklady z kameňa
    • 02 obklady

Ďalšie cenníky

Databázy
TSKP
TSP
Novinky

Kontaktné informácie
CENEKON, a.s.
Einsteinova 3677/11
851 01 Bratislava
+421 (0)2 / 62 80 10 76
cenekon@cenekon.sk

Copyright 2022 CENEKON, a.s.