TSP – 73
Práce pri kladení syntetických a terazzových podláh

Cenník obsahuje smerné orientačné ceny stavebných prác pre ocenenie kladenia syntetických a terazzových podláh.

Položky tohto cenníka nájdete v programe CENKROS 4
Obsah cenníka: 73 - Práce pri kladení syntetických a terazzových podláh
 • 73A1 Kladenie podláh terazzových
  • 01 liate terazzo
 • 73A2 Kladenie podláh syntetických
  • 02 syntetické
 • 73A3 Kladenie podláh syntetických-stavby s jadrovo – energetickým zariadením
  • 02 syntetické
 • 73O1 Kladenie podláh terazzových-opravy a údržba
  • 01 liate terazzo
 • 73O2 Kladenie podláh syntetických-opravy a údržba
  • 02 syntetické

Ďalšie cenníky