TSP – 75
Montáž podláh vlysových, parketových a povlakových

Cenník obsahuje smerné orientačné ceny stavebných prác pre ocenenie podláh vlysových, parketových a povlakových.

Položky tohto cenníka nájdete v programe CENKROS 4
Obsah cenníka: 75 - Montáž podláh vlysových, parketových a povlakových
 • 75A1 Kladenie podláh vlysových a parketových
  • 01 vlysové
  • 02 parketové
  • 03 povlakové
 • 75A2 Kladenie podláh povlakových
  • 03 povlakové
 • 75O1 Kladenie podláh vlysových a parketových-opravy a údržba
  • 01 vlysové
  • 02 parketové
 • 75O2 Kladenie podláh povlakových-opravy a údržba
  • 03 povlakové

Ďalšie cenníky