TSP – 75
Montáž podláh vlysových, parketových a povlakových

Cenník obsahuje smerné orientačné ceny stavebných prác pre ocenenie podláh vlysových, parketových a povlakových.

Položky tohto cenníka nájdete v programe CENKROS 4
Obsah cenníka: 75 - Montáž podláh vlysových, parketových a povlakových
 • 75A1 Kladenie podláh vlysových a parketových
  • 01 vlysové
  • 02 parketové
  • 03 povlakové
 • 75A2 Kladenie podláh povlakových
  • 03 povlakové
 • 75O1 Kladenie podláh vlysových a parketových-opravy a údržba
  • 01 vlysové
  • 02 parketové
 • 75O2 Kladenie podláh povlakových-opravy a údržba
  • 03 povlakové

Ďalšie cenníky

Databázy
TSKP
TSP
Novinky

Kontaktné informácie
CENEKON, a.s.
Einsteinova 3677/11
851 01 Bratislava
+421 (0)2 / 62 80 10 76
cenekon@cenekon.sk

Copyright 2021 CENEKON, a.s.