TSP – 84
Práce maliarske, natieračské, tapetárske, metalizácia

Cenník obsahuje smerné orientačné ceny pre ocenenie stavebných prác pre nátery, maľby, tapety a úpravy povrchov.

Položky tohto cenníka nájdete v programe CENKROS 4
Obsah cenníka: 84 - Práce maliarske, natieračské, tapetárske, metalizácia
 • 84A1 Práce natieračské
  • 01 nátery
 • 84A2 Práce natieračské-stavby s jadrovo – energetickým zariadením
  • 01 nátery
 • 84A3 Práce natieračské-stavby vysokých komínov a dymových kanálov
  • 01 nátery
 • 84B1 Práce maliarske
  • 02 maľby
 • 84B2 Práce tapetárske
  • 03 tapetovanie
 • 84C1 Povrchové úpravy technologických zariadení
  • 01 nátery
 • 84C2 Povrchové úpravy oceľových konštrukcií technologických
  • 01 nátery
 • 84C3 Povrchové úpravy priemyslového potrubia
  • 01 nátery
 • 84C4 Metalizácia a otryskávanie
  • 01 nátery
 • 84C5 Nátery polí rozvádzačov a jednotlivých dielov rozvádzačov
  • 01 nátery
 • 84C6 Špeciálne nátery a písmomaliarske práce
  • 01 nátery
 • 84C7 Metalizácia a otryskávanie pre jadrovú energetiku
  • 01 nátery
 • 84C8 Povrchové úpravy techn.zariad.,konštruk./technol./ a priem.potrubia pre JE
  • 01 nátery
 • 84O1 Práce natieračské-oprava a údržba
  • 01 nátery
 • 84O2 Práce maliarske-oprava a údržba
  • 02 maľby

Ďalšie cenníky