TSP – 86
Zasklievacie práce

Cenník obsahuje smerné orientačné ceny stavebných prác pre ocenenie zasklievania stien a priečok, zábradlí, striech a svetlíkov, okien a dverí, výkladov, tabulí a firemných štítov.

Položky tohto cenníka nájdete v programe CENKROS 4
Obsah cenníka: 86 - Zasklievacie práce
 • 86A1 Zasklievacie práce
  • 01 steny, priečky
  • 02 zábradlia
  • 03 strechy, svetlíky
  • 04 okná, dvere
  • 05 výklady a firemné štíty
  • 06 podhľady
  • 07 skleníky
 • 86O1 Zasklievacie práce-opravy a údržba
  • 01 steny, priečky
  • 03 strechy, svetlíky
  • 04 okná, dvere 
  • 05 výklady a firemné štíty

Ďalšie cenníky