TSP – 87
Montáž technického vybavenia stravovacích zariadení, práčovní a čistiarní

Cenník obsahuje smerné orientačné ceny stavebných prác pre ocenenie technického vybavenia stravovacích zariadení, práčovní a čistiarní.

Položky tohto cenníka nájdete v programe CENKROS 4
Obsah cenníka: 87 - Montáž technického vybavenia stravovacích zariadení, práčovní a čistiarní
  • 87A2 Zariadenie veľkokuch., práčov.a čistiarní-zariadenie práčov.a čistiarní
    • 05 práčovne, čistiarne

Ďalšie cenníky