TSP – 87
Montáž technického vybavenia stravovacích zariadení, práčovní a čistiarní

Cenník obsahuje smerné orientačné ceny stavebných prác pre ocenenie technického vybavenia stravovacích zariadení, práčovní a čistiarní.

Položky tohto cenníka nájdete v programe CENKROS 4
Obsah cenníka: 87 - Montáž technického vybavenia stravovacích zariadení, práčovní a čistiarní
  • 87A2 Zariadenie veľkokuch., práčov.a čistiarní-zariadenie práčov.a čistiarní
    • 05 práčovne, čistiarne

Ďalšie cenníky

Databázy
TSKP
TSP
Novinky

Kontaktné informácie
CENEKON, a.s.
Einsteinova 3677/11
851 01 Bratislava
+421 (0)2 / 62 80 10 76
cenekon@cenekon.sk

Copyright 2022 CENEKON, a.s.