TSP – 88
Zdravotechnicko-inštalačné práce

Cenník obsahuje smerné orientačné ceny stavebných prác pre ocenenie technického vybavenia stravovacích zariadení, práčovní a čistiarní.

Položky tohto cenníka nájdete v programe CENKROS 4
Obsah cenníka: 88 - Zdravotechnicko-inštalačné práce
 • 88A1 Zdravotechnicko-inštalačné práce-vnútorná kanalizácia
  • 01 kanalizácia
 • 88A2 Zdravotechnicko-inštalačné práce-vnútorný vodovod
  • 02 vodovod
 • 88A3 Zdravotechnicko-inštalačné práce-vnútorný plynovod
  • 03 plynovod
 • 88A4 Zdravotechnicko-inštalačné práce-strojné vybavenie
  • 04 strojné vybavenie
 • 88A5 Zdravotechnicko-inštalačné práce-zariaďovacie predmety
  • 05 zariaďovacie predmety
 • 88B1 Zdravotechnicko-inštalačné práce-vnútorná kanalizácia-stavby s jadrovo energetickým zariadením
  • 01 kanalizácia
 • 88O1 Zdravotechnicko-inštalačné práce-oprava a údržba -vnútor.kanalizácia
  • 01 kanalizácia
 • 88O2 Zdravotechnicko-inštalačné práce-oprava a údržba-vnútorný vodovod
  • 02 vodovod
 • 88O3 Zdravotechnicko-inštalačné práce-oprava a údržba-vnútorný plynovod
  • 03 plynovod
 • 88O4 Zdravotechnicko-inštalačné práce-oprava a údržba-zariaď.predmety
  • 05 zariaďovacie predmety
 • 88O5 Zdravotechnicko-inštalačné práce-oprava a údržba-inštal.prefabrikáty
  • 06 inštalačné prefabrikáty
 • 88O6 Revízie plynových zariadení
  • 07 revízie domových plynovodov

Ďalšie cenníky