TSP – 89
Kurenársko-inštalačné práce

Cenník obsahuje smerné orientačné ceny stavebných prác pre ocenenie montáže kotolní, strojovní, rozvodov potrubia a armatúr, vykurovacích telies, lokálneho vykurovania a revízií.

Položky tohto cenníka nájdete v programe CENKROS 4
Obsah cenníka: 89 - Kurenársko - inštalačné práce
 • 89A1 Kúrenársko-inštalačné práce-kotolne
  • 01 kotolne
 • 89A2 Kúrenársko-inštalačné práce-strojovne
  • 02 strojovne
  • 04 armatúry
 • 89A3 Kúrenársko-inštalačné práce-rozvod potrubia
  • 03 rozvodné potrubia
 • 89A4 Kúrenársko-inštalačné práce-armatúry
  • 04 armatúry
 • 89A5 Kúrenársko-inštalačné práce-vykurovacie telesá
  • 05 vykurovacie telesá
 • 89A6 Kúrenársko-inštalačné práce-lokálne vykurovanie
  • 06 lokálne vykurovanie
 • 89O1 Kúrenársko-inštalačné práce-kotolne-opravy a údržba
  • 01 kotolne
  • 02 strojovne
 • 89O2 Kúrenársko-inštalačné práce-strojovne-opravy a údržba
  • 02 strojovne
 • 89O3 Kúrenársko-inštalačné práce-rozvod potrubia-opravy a údržba
  • 03 rozvodné potrubia
 • 89O4 Kúrenársko-inštalačné práce-armatúry-opravy a údržba
  • 04 armatúry
 • 89O5 Kúrenársko-inštalačné práce-vykurovacie telesá-opravy a údržba
  • 04 armatúry
  • 05 vykurovacie telesá
 • 89O6 Revízie tlakových nádob stabilných
  • 07 revízie
 • 89O7 Revízie parných kotlov
  • 07 revízie
 • 89O8 Revízie nízkotlakových kotolní
  • 07 revízie
 • 89O9 Revízie plynových zariadení – plynové kotle
  • 07 revízie

Ďalšie cenníky