TSP – 91
Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení

Cenník obsahuje smerné orientačné ceny stavebných prác pre ocenenie montáže silnoprúdových rozvodov a zariadení.

Položky tohto cenníka nájdete v programe CENKROS 4
Obsah cenníka: 91 - Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení
 • 91A1 Trubkové vedenie,krabice,svorkovnice
  • 01 úložný materiál
 • 91A2 Oceľové konštrukcie pre vnútorný rozvod,prístroje a rozvodne
  • 02 oceľové konštrukcie
 • 91B1 Vonkajšie vedenie NN
  • 04 Vedenia nadzemné NN
 • 91B2 Vonkajšie vedenie VN
  • 05 vedenia nadzemné VN
 • 91B3 Vonkajšie vedenie VVN
  • 06 vedenia nadzemné VVN
 • 91B4 Holé spojovacie vedenie,prípojnicový rozvod
  • 07 holé spojovacie vedenia,prípojnicové rozvody
 • 91C1 Vodiče,šnúry a káble medené-pod omietkou, v trubkách, voľne a pevne ulož.
  • 08 káble Cu
 • 91C2 Silové káble 750 – 1000 V voľne a pevne uložené
  • 08 káble Cu
 • 91C3 Silové káble VN 6 kV, 10 kV
  • 08 káble Cu
 • 91C4 Silové káble 750 – 1000 V a VN uložené zvisle v jame
  • 08 káble Cu
 • 91C5 Signálne a oznamovacie káble
  • 08 káble Cu
 • 91C6 Špeciálne káble
  • 08 káble Cu
 • 91C7 Diaľková pásová doprava, banské stroje a banské veľkostroje
  • 08 káble Cu
 • 91C8 Káblové lôžka
  • 08 káble Cu
 • 91D1 Vodiče,šnúry a káble hliníkové-pod omietkou,v trubkách,voľne a pevne ul.
  • 09 káble Al
 • 91D2 Silové káble 750 – 1000 V voľne a pevne uložené
  • káble Al
 • 91D3 Silové káble VN 6 kV, 10 kV
  • 09 káble Al
 • 91E1 Ukončenie vodičov,súbory pre káble
  • 10 káblové súbory, ukončenie vodičov
 • 91F1 Spínače, vypínače, prepínače, zásuvky, atď.
  • 11 spínacie, spúšťacie a regulačné ústrojenstvá
 • 91F2 Istiace mechanizmy
  • 12 prístroje istiace
 • 91F3 Stykače,relé,istiace trafá
  • 13 stykače, relé, istiace transformátorčeky
 • 91F4 Ovládacie,návestné a signálne prístroje
  • 14 prístroje ovládacie, signalizačné a návestné
 • 91F5 Relé a ochrany
  • 15 relé a ochrany
 • 91G1 Meracie prístroje
  • 16 prístroje meracie
 • 91H1 Transformátory
  • 17 transformovne, transformátory
 • 91I1 Usmerňovače
  • 18 usmerňovače
 • 91J1 Rozvádzače,rozvodné skrine,dosky,svorkovnice
  • 19 rozvádzače
 • 91K1 Svietidlá
  • 20 svietidlá a osvetľovacie zariadenia
 • 91K2 Osvetlovacie zariadenia
  • 14 prístroje ovládacie, signalizačné a návestné
  • 20 svietidlá a osvetľovacie zariadenia
 • 91L1 Kondenzátory,tlmivky a vf zariadenia
  • 21 kondenzátory, tlmivky a vf zariadenia
 • 91M1 Vedenie uzemňovacie
  • 22 uzemňovacie a bleskozvodné vedenia
 • 91N1 Rozvod stlačeného vzduchu
  • 23 rozvod stlačeného vzduchu
 • 91P1 Akumulátorové batérie
  • 24 akumulátorové batérie
 • 91R1 Elektrizácia železníc
  • 25 elektrizácia železníc – trakčné vedenie
 • 91R2 Trakčné vedenia – električky
  • 27 Trakčné vedenia-trolejbusy
 • 91R3 Trakčné vedenia – trolejbusy
  • 28 Trakčné vedenia-električky
 • 91S1 Závesné vodiče a káble s príslušenstvom
  • 26 závesné káble a vodiče

Ďalšie cenníky