TSP – 92
Montáž slaboprúdových rozvodov a zariadení

Cenník obsahuje smerné orientačné ceny stavebných prác pre ocenenie montáže slaboprúdových rozvodov a zariadení.

Položky tohto cenníka nájdete v programe CENKROS 4
Obsah cenníka: 92 - Montáž slaboprúdových rozvodov a zariadení
 • 92A01 Stožiare
  • 01 vedenia nadzemné
 • 92A02 Výstroj stožiarov
  • 01 vedenia nadzemné
 • 92A03 Výstroj na budovách
  • 01 vedenia nadzemné
 • 92A04 Vedenie nadzemné drôtové
  • 01 vedenia nadzemné
 • 92B01 Káble miestnej siete
  • 02 vedenia vonkajšie,káblové (miestne siete)
  • 03 vedenia vonkajšie,káblové (diaľkové siete)
 • 92B02 Spojky káblov miestnej siete (spojovanie žíl zátorkami)
  • 02 vedenia vonkajšie,káblové (miestne siete)
 • 92B03 Spojky káblov miestnej siete (spojovanie žíl zátorkami)
  • 02 vedenia vonkajšie,káblové (miestne siete)
 • 92B04 Spojky káblov miestnej siete (montáž stlačenými konektormi)
  • 02 vedenia vonkajšie,káblové (miestne siete)
 • 92B05 Spojky káblov miestnej siete (montáž stlačenými konektormi)
  • 02 vedenia vonkajšie,káblové (miestne siete)
 • 92B06 Uzávery, koncovky, rozvádzače miestnej siete
  • 02 vedenia vonkajšie,káblové (miestne siete)
 • 92B07 Káble a káblové súbory na povrchu hlbinných baní, lomov a ťažk. prevádz.
  • 02 vedenia vonkajšie,káblové (miestne siete)
 • 92B08 Údržba a opravy telekomunikačných zariadení v baniach a na povrchu baní
  • 02 vedenia vonkajšie,káblové (miestne siete)
 • 92B09 Pupinačné skrine
  • 02 vedenia vonkajšie,káblové (miestne siete)
 • 92C01 Káble diaľkovej siete
  • 02 vedenia vonkajšie,káblové (miestne siete)
  • 03 vedenia vonkajšie,káblové (diaľkové siete)
 • 92C02 Spojky káblov diaľkovej siete
  • 03 vedenia vonkajšie,káblové (diaľkové siete)
 • 92C03 Pupinačné skrine a doplnky, káblové uzávery a ochrany
  • 03 vedenia vonkajšie,káblové (diaľkové siete)
  • 04 slaboprúdové rozvody(vnútorné inštalácie)
 • 92C04 Vyrovnanie a vyvažovanie diaľkových káblov
  • 03 vedenia vonkajšie,káblové (diaľkové siete)
 • 92C05 Záverečné meranie diaľkových káblov
  • 03 vedenia vonkajšie,káblové (diaľkové siete)
 • 92D01 Krabice, skrine, rúrky, žľaby, rošty, konštrukcie
  • 04 slaboprúdové rozvody(vnútorné inštalácie)
 • 92D02 Vodiče a šnúry pre vnútornú inštaláciu
  • 04 slaboprúdové rozvody(vnútorné inštalácie)
 • 92D03 Káble pre prívody a vnútornú inštaláciu
  • 04 slaboprúdové rozvody(vnútorné inštalácie)
 • 92D04 Formy káblové a drôtové a doplnky vnútornej inštalácie
  • 02 vedenia vonkajšie,káblové (miestne siete)
  • 04 slaboprúdové rozvody(vnútorné inštalácie)
 • 92E01 Zariadenia zabezpečovacie, strážiace, signalizačné, časové a návestné
  • 05 slaboprúdové zariadenia
 • 92E02 Zariadenia dispečérske a požiarne učební jazykových laboratórií
  • 05 slaboprúdové zariadenia
 • 92E03 Revízie a montáž detektora
  • 05 slaboprúdové zariadenia
 • 92F01 Spojovacie systémy a účastnícke zariadenia
  • 09 telefónne systémy a účastnícke zariadenia
 • 92F02 Dispečérske zariadenia
  • 09 telefónne systémy a účastnícke zariadenia
 • 92F03 Tf ústredne pobočkové-podniková skriňová konštrukcia
  • 09 telefónne systémy a účastnícke zariadenia
 • 92F04 Tf ústredne pobočkové-podniková stojanová konštrukcia
  • 09 telefónne systémy a účastnícke zariadenia
 • 92F05 Tf ústredne verejné miestne
  • 09 telefónne systémy a účastnícke zariadenia
 • 92F06 Diaľkové voľby
  • 09 telefónne systémy a účastnícke zariadenia
 • 92F07 Tf ústredne medzimestské
  • 09 telefónne systémy a účastnícke zariadenia
 • 92F08 Ďalekopisné ústredne, zariadenia, stroje a zariadenia prenosu dát
  • 09 telefónne systémy a účastnícke zariadenia
 • 92F09 Revízie
  • 09 telefónne systémy a účastnícke zariadenia
 • 92G01 Rádiokomunikačné zariadenia
  • 10 zariadenia rádiokomunikačné
 • 92G02 Spoločné televízne a rozhlasové antény, priemyslová televízia
  • 10 zariadenia rádiokomunikačné
 • 92H01 Zámky, výkoľajky, manipulátory
  • 11 zariadenia železničné
 • 92H02 Drôtovody
  • 11 zariadenia železničné
 • 92H03 Prestavníky a závorníky
  • 11 zariadenia železničné
 • 92H04 Návestidlá
  • 11 zariadenia železničné
 • 92H05 Zariadenia koľajových obvodov
  • 11 zariadenia železničné
 • 92H06 Reléové skrine, batériové studne, trafoskrine
  • 11 zariadenia železničné
 • 92H07 Závory a prejazdové zariadenia
  • 11 zariadenia železničné
 • 92H08 Riadiace prístroje, riadiace pulty, stavadlové prísroje
  • 11 zariadenia železničné
 • 92H09 Zabezpečovacia ústredňa
  • 11 zariadenia železničné
 • 92H10 Regulácia a skúšanie zabezpečovacieho zariadenia
  • 11 zariadenia železničné
 • 92H11 Rádiodispečérske vlakové okruhy
  • 11 zariadenia železničné
 • 92H12 Signalizačné zariadenie pre cestné križovatky
  • 11 zariadenia železničné
 • 92O01 Demontáže železničných zariadení
  • 11 zariadenia železničné

Ďalšie cenníky