TSP – 94
Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení

Cenník obsahuje smerné orientačné ceny stavebných prác pre ocenenie montáže prevádzkových, meracích a regulačných zariadení.

Položky tohto cenníka nájdete v programe CENKROS 4
Obsah cenníka: 94 - Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení
 • 94A1 Oceľové konštrukcie pre vnútorné rozvod.prístroje a zariadenia
  • 01 oceľové konštrukcie pre vnútorné rozvody prístroje a zariadenia
 • 94B1 Montáž-vodiče, konvektorové prepojky
  • 02 vodiče a konektorové prepojky
 • 94B2 Montáž-rozvádzače, ovl. pulty, združov. a rozisť. krabice, stavebnic. stojany
  • 03 rozvádzače
 • 94B3 Montáž-rúrky, ventily a rúrkové dielce
  • 04 potrubie
  • 05 konštrukčné diely
 • 94B4 Montáž-doplnk. činnosti pri montáži prevádz., meracích a regulač. prístroj.
  • 05 konštrukčné diel
 • 94B5 Montáž-príslušenstvo pre rozvádzače a skrine
  • 06 snímače
  • 07 vyhodnocovacie regulačné prístroje
  • 08 prístroje pneumatické
 • 94C2 Montáž-elektrické vyhodnocovacie a regulačné prístroje
  • 07 vyhodnocovacie regulačné prístroje
 • 94C3 Montáž-koncová časť
  • 07 vyhodnocovacie regulačné prístroje
 • 94C4 Montáž-pneumatické prístroje a zariadenia
  • 08 prístroje pneumatické
 • 94C5 Montáž-hydraulické prístroje na meranie objemu kvapalných palív a olejov
  • 09 prístroje fyzikálne a chemické
 • 94C6 Montáž-prístroje pre fyzikálno-chemické merania
  • 06 snímače
  • 09 prístroje fyzikálne a chemické

Ďalšie cenníky