TSP – 95
Montáž dopravných zariadení, skladových zariadení a váh

Cenník obsahuje smerné orientačné ceny stavebných prác pre ocenenie montáže dopravných a skladových zariadení ako žeriavy, výťahy, dopravníky, podávače, zásobníky a montáž váh.

Položky tohto cenníka nájdete v programe CENKROS 4
Obsah cenníka: 95 - Montáž dopravných zariadení, skladových zariadení a váh
 • 95A1 Montáž dopravných zariadení, skladových zariadení a váh-montáž
  • 01 žeriavy
  • 03 výťahy
  • 04 dopravníky, podávače
  • 05 zariadenia skladov
  • 06 zásobníky
  • 07 váhy
 • 95O1 Externé opravy – žeriavov
  • 01 žeriavy
 • 95O3 Externé opravy – výťahov
  • 03 výťahy
 • 95O4 Externé opravy – článkových dopravníkov
  • 04 dopravníky, podávače
 • 95O5 Externé opravy – zariadení skladového hospodárstva
  • 05 zariadenia skladov
 • 95O6 Externé opravy – zásobníkov na sypké hmoty
  • 06 zásobníky
 • 95O7 Externé opravy – zariadení skladového hospodárstva
  • 07 váhy

Ďalšie cenníky