TSP – 96
Montáž čerpadiel a kompresorov

Cenník obsahuje smerné orientačné ceny stavebných prác pre ocenenie montáže čerpadiel, aknaglobusov a kompresorov.

Položky tohto cenníka nájdete v programe CENKROS 4
Obsah cenníka: 96 - Montáž čerpadiel a kompresorov
  • 96A1 Montáž čerpadiel a kompresorov-montáž
    • 01 čerpadlá
    • 07 aknaglobus
    • 08 kompresory

Ďalšie cenníky