TSP – 96
Montáž čerpadiel a kompresorov

Cenník obsahuje smerné orientačné ceny stavebných prác pre ocenenie montáže čerpadiel, aknaglobusov a kompresorov.

Položky tohto cenníka nájdete v programe CENKROS 4
Obsah cenníka: 96 - Montáž čerpadiel a kompresorov
  • 96A1 Montáž čerpadiel a kompresorov-montáž
    • 01 čerpadlá
    • 07 aknaglobus
    • 08 kompresory

Ďalšie cenníky

Databázy
TSKP
TSP
Novinky

Kontaktné informácie
CENEKON, a.s.
Einsteinova 3677/11
851 01 Bratislava
+421 (0)2 / 62 80 10 76
cenekon@cenekon.sk

Copyright 2022 CENEKON, a.s.