TSKP – 003
Lešenie – dočasné žeriavové dráhy

Cenník obsahuje smerné orientačné ceny pre dočasné stavebné konštrukcie (lešenia a dočasné žeriavové dráhy).

Položky tohto cenníka nájdete v programe CENKROS 4
Obsah cenníka: 003 - Lešenie - dočasné žeriavové dráhy
 • 03A01 Lešenie – zriadenie konštrukcií (montáž)
  • Montáž lešenia ľahkého pracovného radového
  • Montáž lešenia ľahkého pracovného radového
  • Montáž lešenia rámového systémového
  • Montáž lešenia pracovného vysunutého
  • Lešenie ľahké pracovné pomocné
  • Montáž lešenia ťažkého pracovného radového
  • Montáž lešenia priestorového
  • Montáž lešeňovej podlahy
  • Ochranné zábradlie a ďalšie ochranné prvky
  • Závesná klietka a závesné lešenie
  • Montáž zaveseného lešenia
  • Výsuvná a hydraulická plošina
  • Montáž lešenárskej konštrukcie rúrkovej
  • Presun hmôt
 • 03A11 Dočasné žeriavové dráhy – zriadenie konštrukcií  (montáž)
  • Montáž dočasnej žeriavovej dráhy
 • 03B01 Lešenie – demontáž konštrukcií
  • Demontáž lešenia ľahkého radového
  • Demontáž lešenia ľahkého radového
  • Demontáž lešenia rámového systémového
  • Demontáž lešenia vysunutého z otvorov
  • Demontáž lešenia ťažkého
  • Demontáž lešenia priestorového
  • Demontáž lešeňovej podlahy
  • Demontáž pracovného resp. ochranného lešenia Doka
  • Demontáž ochrannej siete
  • Demontáž záchytnej striešky
  • Demontáž závesného lešenia na potrubných mostoch
  • Demontáž zaveseného lešenia
  • Demontáž konzoly pre vyloženie
  • Demontáž lešeňovej konštrukcie rúrkovej
 • 03B11 Dočasné žeriavové dráhy – demontáž konštrukcií
  • Demontáž dočasnej žeriavovej dráhy

Ďalšie cenníky