TSKP – 786
Čalúnnické úpravy

Cenník obsahuje smerné orientačné ceny pre ocenenie montážnych prác čalúnnických.

Položky tohto cenníka nájdete v programe CENKROS 4
Obsah cenníka: 786 - Čalúnnické úpravy
 • 67A01 Čalúnnické práce
 • 67A02 Čalúnnické práce – montáž
  • Montáž čalúnenia dverí
  • Montáž čalúnenia dverí
  • Montáž skladacích stien
  • Ostatné práce
  • Presun hmôt pre čalúnnické úpravy

Ďalšie cenníky