TSKP – 251
Objekty podzemné – studne a nádrže

Cenník obsahuje smerné orientačné ceny pre ocenenie studní a nádrží.

Položky tohto cenníka nájdete v programe CENKROS 4
Obsah cenníka: 251 - Objekty podzemné - studne a nádrže
 • 13A01 Vnútorná úprava povrchov
  • Omietka z cementovej malty s plastifikátorom
  • Omietka z cementovej malty s plastifikátorom
  • Škárovanie s vyškrabaním a vyčistením
  • Omietka cementová vonkajšia bez plastifikátora
  • Omietka cementová vonkajšia s plastifikátorom
 • 25A01 Studne
  • Filtračné vrstvy pre infiltráciu
  • Filtračné vrstvy pre infiltráciu
  • Montáž dierovaných kameninových rúr
  • Osadenie plášťa studne zo skruží
  • Murivo plášťa studne z tehál
  • Plášť studne z betónu vodostavebného
  • Debnenie plášťa studne
  • Výstuž studne
  • Zapustenie zárubnice z rúr kameninových
  • Zapustenie zárubnice z rúr z plastických hmôt a z tvrdenej lepenky
  • Zapustenie zárubnice alebo pažnice z rúr oceľových
  • Zapustenie zárubnice z rúr liatinových
  • Vytvorenie filtra obalením zárubnice
  • Výplň na dne studne z betónu
  • Výplň na dne vodárenskej studne z kameniva
  • Osadenie krycej dosky
  • Obsyp a tesnenie studne
  • Otvory vtokové z tehál
  • Otvory vtokové z drenážnych rúrok
  • Otvory vtokové z rúrok tlakových
  • Dierovanie zárubníc
  • Zberné teleso
 • 99A01 Presun hmôt
  • Presun hmôt pre studne a zachytávanie vody

Ďalšie cenníky