TSKP – 782
Dlažby a obklady z prírodného kameňa – montáž

Cenník obsahuje smerné orientačné ceny pre ocenenie dlažieb a obkladov z prírodného kameňa.

Položky tohto cenníka nájdete v programe CENKROS 4
Obsah cenníka: 782 - Dlažby a obklady z prírodného kameňa - montáž
 • 72A01 Dlažby z kameňa
  • Montáž obkladu stupňov doskami z kameňa
  • Montáž obkladu stupňov doskami z kameňa
  • Montáž obkladu soklov doskami z kameňa
  • Kladenie dlažby z kameňa
  • Presun hmôt pre kamenné dlažby
 • 72A01 Obklady z kameňa
  • Montáž obkladu stien
  • Montáž obkladu stien
  • Montáž obkladu podhľadu
  • Montáž obkladu stĺpov
  • Montáž obkladu ostení
  • Montáž obkladu parapetov
  • Výplň dilatačnej škáry
  • Presun hmôt pre kamenné obklady

Ďalšie cenníky